Systemy przeciwgradowe dla plantacji borówek

Systemy ochronne na terenie plantacji borówek składają się z konstrukcji wsporczej i systemów ochrony przed gradem, które służą również jako ochrona przed ptakami, a przy użyciu sieci owadobójczej także przed owadami. Istnieje możliwość wykonania różnych konstrukcji, zarówno w każdym rzędzie, jak również przy pomocy kolumn w co drugim lub trzecim rzędzie. Wszystko zależy od odległości między kolumnami oraz ewentualnego obciążenia konstrukcji.

Wymienione warianty mogą być wykonane w zależności od wysokości przejazdu mechanizacji w celu konserwacji, a także od ewentualnego zbioru ręcznego lub zmechanizowanego. Szerokość rzędów zależy od gęstości i różnorodności sadzenia. System może również zawierać wewnętrzną samonośną konstrukcję wsporczą.

Systemy przeciwgradowe dla plantacji borówek

Kontakt

NEDBAL SYSTEM S.R.O.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Nr identyfikacyjny: 09165738

Nr pliku:
C 331966 vedená u Městského soudu v Praze

Pełne kontakty

Niewiążąca prośba